Ondervoeding

Zoals in onderstaande tabel te zien is, heeft 7,7% van de kinderen onder de vijf jaar in het departement Apurimac ondergewicht, waarvan 0,9% zwaar ondergewicht. Reeds bij een lichte vorm van ondergewicht stijgt het sterfterisico.

56,7% van de kleuters in datzelfde departement lijdt aan dwerggroei. Dat is meer dan de helft van de kinderen. Dwerggroei verhoogt het risico op ziekte en sterfte en is het gevolg van slechte voeding op lange termijn. Dwerggroei komt hierdoor voor in combinatie met een vertraagde mentale ontwikkeling, slechte schoolresultaten en globaal een intellectuele achterstand. Dwerggroei houdt bovendien een vicieuze cirkel in stand: een kleine vrouw heeft een verhoogd risico op een kind met een laag geboortegewicht, wat op zijn beurt zorgt voor een kleinere gestalte op volwassen leeftijd.

Ondergewicht Dwerggroei
Peru 5% 36%
departement Apurimac 7,7% 56,7%
Lima 1,3% 13,8%

Bron: WHO Global Database on Child Growth and Malnutrition, September 2010

De Verenigde Naties leveren regelmatig rapporten af waarin de vorderingen van de millenniumdoelstellingen worden besproken. Een van deze doelen is het uitroeien van extreme armoede en honger. Een ander doel is om kindersterfte te verminderen. In 2010 lag het sterftecijfer voor kinderen onder de vijf jaar op 23 per 1000 levende geboortes.

Wanneer we kijken naar de doodsoorzaken bij kinderen onder de vijf jaar, zien we dat vier doodsoorzaken – goed voor 43% van het sterftecijfer – met behulp van medicatie en een goede behandeling vermeden zouden kunnen worden. Het gaat hier om longontstekingen, diarree, malaria en AIDS. Voeding speelt ook een belangrijke rol. Ondervoeding blijkt voor meer dan een derde van de doodsoorzaken een onderliggende factor te zijn.

Ondervoeding kan niet enkel veroorzaakt worden door slechte eetgewoontes, maar ook door parasieten in de darmen. Deze parasieten komen in het lichaam terecht als gevolg van slechte hygiëne en onzuiver drinkwater. Er zijn geen cijfers bekend over hoeveel kinderen parasieten hebben, maar uit ervaring weten we dat dat aantal enorm is. De kinderen uit het project waar we vrijwilligerswerk deden hadden bijna allemaal parasieten. Medisch ingrijpen had bij deze kinderen geen effect meer omdat de parasieten reeds resistent waren tegen de medicatie die de kinderen kregen. Omdat het leidingwater in Peru geen zuiver drinkwater is en verandering nog een tijd op zich zal laten wachten, is de enige manier om parasieten tegen te gaan preventieacties opstarten om de gezinnen hygiënischer te leren leven. (Verenigde Naties, 2010)


Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: