Privacybeleid

ALGEMENE INFORMATIE VAN DE ORGANISATIE

 

Naam organisatie N.G.O. Oye LENA
Adres Molle Molle S/N, Curahuasi, Apurimac, Peru
Naam projectverantwoordelijke Stefanie Van Erps
Telefoonnummer +51 992 753 025
Emailadres oyelena.peru@gmail.com
RUC 20563824299

 

ALGEMEEN

Waarom stellen we een privacybeleid op?

Om jullie goed te kunnen informeren hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we die informatie.

Om welke gegevens gaat het?

Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij bepaalde contactgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, adres en woonplaats, e-mailadres, en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. We houden geen gevoelige informatie bij.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Deze gegevens zijn enkel beschikbaar voor Stefanie Van Erps (projectverantwoordelijke), Sara Defoor (klassenverantwoordelijke) en de op dat moment aanwezige vrijwilligersverantwoordelijke. De vrijwilligersverantwoordelijke is iemand die steeds minimum 10 maanden aanwezig is op het project. Vrijwilligers en studenten hebben geen toegang tot uw gegevens.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?
We gebruiken deze gegevens enkel om jullie op de hoogte te kunnen houden van het reilen en zeilen op Oye LENA door middel van de nieuwsbrief, om jullie te kunnen informeren bij speciale gelegenheden, om jullie tekeningen van jullie petekindje te sturen etc.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?
Aangezien ons project via Leraren zonder Grenzen fiscale attesten kan bezorgen aan mensen die het project financieel steunen, vragen ze jaarlijks een werkingsverslag op. Dit wordt vervolgens aan de overheid bezorgd om te kunnen verantwoorden dat de giften effectief aangewend worden voor ontwikkelingshulp. In dit werkingsverslag staat dus een lijst met gegevens. Deze lijst werd na overleg met de controlerende overheid opgesteld, en de verkregen gegevens worden enkel ter inzage van die overheid voorgelegd op hun vraag.

Oye LENA zal op geen enkele wijze persoonlijke gegevens doorgeven aan andere personen of instanties.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We bewaren je gegevens 20 jaar.

Wilt u uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen?

U kunt op elk moment besluiten uw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen door een email te sturen naar oyelena.peru@gmail.com. We zullen dan zo snel mogelijk gehoor geven aan uw oproep.

Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: