Ongelijkheid van de vrouw

In Peru worden vrouwen traditioneel gezien al jaren gediscrimineerd en krijgen ze minder kansen om zich te ontwikkelen. Het patriarchaal systeem schrijft hen specifieke rollen toe die te maken hebben met het huishouden en de zorg voor het gezin. De rol van de mannen, daarentegen, is deelnemen aan het openbare leven, werken en geld verdienen om hun vrouw en kinderen te onderhouden. Deze visie zorgt voor verschillen in de wijze van opvoeding en socialisering van mannen en vrouwen.

Dankzij wetten die vrouwen beschermen (ze hebben het recht om te werken, te studeren en zich te organiseren) is er de laatste jaren een verbetering merkbaar. Toch blijft discriminatie en geweld ten opzichte van vrouwen een groot probleem. In grote delen van Peru hebben vrouwen nog steeds niet dezelfde rechten als mannen en worden ze, zowel in de private als in de publieke sfeer, niet gelijk behandeld. Die ongelijke behandeling zit in de cultuur ingebakken en zal niet enkel verbeteren door nieuwe wetten.

Discriminatie en uitsluiting van de vrouw heeft veel gevolgen:

– er is huiselijk geweld ten opzichte van vrouwen en een gebrek aan meld- of steunpunten om op te komen voor de rechten van die vrouwen;

– er zijn tienerzwangerschappen: door het gebrek aan informatie en anti-conceptiemogelijkheden worden meisjes op jonge leeftijd al moeder, hetgeen hun persoonlijke ontwikkeling belemmert en vaak leidt tot armoede voor hen en hun kinderen;

– veel jongeren, maar ook volwassen vrouwen, gebruiken geen veilige voorbehoedsmiddelen omdat hun partner dat niet toelaat;

– vrouwen hebben weinig of geen kansen om hun stem te laten horen, zowel op privévlak als in de publieke ruimte;

– vrouwen hebben weinig of geen mogelijkheid tot scholing of technische vorming en er is een gebrek aan kansen voor persoonlijke ontwikkeling;

– vrouwen worden geweigerd voor bepaalde jobs.

Enkele nationale cijfers:

– Elke 8 uur sterft een vrouw ten gevolge van haar zwangerschap of door complicaties bij de geboorte van haar kind. Het betreft vooral vrouwen uit rurale zones en uit de armste delen van het land. Peru heeft het op één na hoogste moedersterftecijfer (d.w.z. sterfte ten gevolge van zwangerschap of geboorte) van Zuid-Amerika.

– 13 % van de adolescente meisjes is zwanger of zijn al tienermoeders. In bepaalde gebieden, zoals in het oerwoud en in rurale zones, is dat soms 25 %.

– 4 op de 10 vrouwen zijn het slachtoffer van fysiek geweld door hun partner of ex-partner.

– Elke maand worden er ongeveer 12 vrouwen vermoord door hun partner of ex-partner.

– Tegenover elke 3 analfabete mannen staan 10 analfabete vrouwen.

– Vrouwen verdienen 30 % minder dan mannen voor hetzelfde werk.

– Op een totaal van 130 parlementsleden zijn er slechts 28 vrouwen.

– Op de 186 provincie-burgemeesters zijn er slechts 9 vrouwen.

Ongelijkheid van de vrouw in Curahuasi:

– 63 % van de vrouwen is analfabeet, ten opzichte van 37 % van de mannen.

– Meer dan 80 % van de vrouwen geeft aan niet te werken en zich volledig aan het huishouden te wijden.  Ze hebben echter heel wat taken. Naast het huishouden doen vrouwen ook vaak aan veeteelt op kleine schaal, niet enkel voor eigen consumenptie maar ook voor verkoop. Een deel van hun tijd besteden ze ook aan het maken van artisanale producten voor verkoop. De opbrengsten hiervan gaan direct naar het gezin. Voor deze activiteiten worden vrouwen niet betaald. Toch betekenen die activiteiten een grote bijdrage aan de regionale economie en het levensonderhoud van het gezin.

Het gebrek aan erkenning voor deze bijdrage heeft een weerslag op het collectieve zelfvertrouwen van de vrouwen. Zelf denken ze niets bij te dragen en economisch volledig afhankelijk te zijn van hun partner. Die houding zorgt ervoor dat veel vrouwen familiaal geweld gewoon ondergaan zonder hun rechten te verdedigen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: