Hoe?

Onze visie:

Ons project is open en toegankelijk voor iedereen. We gaan uit een van een pluralistische samenleving waarbij mensen met verschillende achtergronden positief met elkaar kunnen omgaan, zonder hun eigenheid te verliezen.

Enkel via kwaliteitsvol onderwijs kunnen we in elk kind het maximale potentieel bereiken.

Maar wat is kwaliteitsvol onderwijs?

We trachten een plek te creëren waarin alle kinderen uniek maar evenwaardig zijn, waar hun rechten gerespecteerd worden, waar ze zorgeloos kind kunnen zijn en zich goed in hun vel voelen. Goed in je vel voelen betekent ook letterlijk gezond zijn en ook daar werken we aan via doktersbezoeken en gezondheidseducatie. Pas dan is er ruimte om talenten te ontplooien en om zelfstandigheid en zelfvertrouwen te doen groeien.

Ons onderwijs begint bij de leefwereld van het kind. Deze leefwereld bestaat uit uitdagingen en ervaringen, ze nodigt uit tot experimenteren en exploreren en vormt zo de basis voor gemotiveerd leren. Via ‘spelend leren’ en ‘al doende leren’ trachten we de ontwikkeling van het kind te stimuleren om zo zijn kansen op een betere toekomst te vergroten.

Elk kind is in de eerste plaats een kind, ook kinderen met een beperking. Een kind met interesses, capaciteiten en grenzen. Net als bij gewone kinderen vertrekken we van hun mogelijkheden, van wat ze wél kunnen. Via inclusief onderwijs willen we onze kleuters en buitengewone kinderen tolerantie, verantwoordelijkheid voor elkaar,  respect voor verschillen en de waarde daarvan bijbrengen.

We gaan innoverend te werk en gebruiken werkmethodes zoals Sherborne, Snoezelen, hoekenwerk, multi-sensory storytelling, bodymap,.. We creëerden een mix van Belgische en Peruaanse doelstellingen waarbij niet enkel cognitieve doelen, maar ook sociaal-emotioneel welzijn en attitudes van belang zijn. We gebruiken deze doelen als houvast, maar laten het kind centraal staan.

Onderwijs heeft meer kans op slagen wanneer alle betrokken partijen samen werken. Daarom trachten we de plaatselijke scholen, het gezondheidscentrum en vooral de ouders mee te krijgen in het verhaal. Ook van onze personeelsleden (vaste werknemers en vrijwilligers) verwachten we dat ze achter deze visie staan en ze mee uitdragen.

Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: