als school in België

Naar schatting hebben op dit moment 187 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden nog steeds geen toegang tot kleuteronderwijs en 101 miljoen kinderen kunnen zelfs niet naar de lagere school gaan. Ook in Peru is dit het lot van vele kinderen.

Vind jouw school ook dat dit niet kan en wil je graag een handje helpen? Heeft jullie school nog geen project in het zuiden of wens je eens een ander doel te steunen? Misschien is Oye LENA dan wel het ideale project voor jullie!

Je kan als school kiezen om het project te steunen op verschillende manieren:

–          De school (of  klas(sen)) organiseert een activiteit om geld in te zamelen, dit kan eenmalig of jaarlijks.

–          De school (of  klas(sen)) ‘adopteert’ een petekind en schenkt elke maand een bijdrage. Deze bijdrage bedraagt minimaal 0,5 euro per dag of 15 euro per maand.

Wat kan Oye LENA je bieden?

  • Presentatie: Op aanvraag geeft Oye LENA een presentatie voor de ouders over het project. Dit houdt een powerpointpresentatie in, samen met een infokraampje. De powerpoint wordt in overleg met de school aangepast: ‘Hoe steunt jouw school Oye LENA?’.  Deze presentatie kan bijvoorbeeld aan ouders gegeven worden op de eerste info-avond.
  • Er kan ook gekozen worden om enkel een info-kraampje op te zetten waarbij ouders flyers kunnen bekomen. (Op info-avond, op een oudercontact, op een eetfestijn, op een schoolfeest,..)
  • Workshops: De school kan deelnemen aan workshops die doorgaan op de school zelf. Deze workshops hebben als doel de kinderen te sensibiliseren en informeren over het project. Meer informatie over de workshops vindt u verder.
  • Oye LENA-koffers: Indien u in september of oktober geen tijd heeft om de workshops te plannen kan u later op het jaar een reiskoffer uitlenen om zelf hier rond te werken op school. Deze koffers bevatten dezelfde materialen als waarmee gewerkt wordt in de workshops. Ze bevat kant-en-klare informatiefiches zodat leerkrachten weinig tot geen voorbereiding meer hebben wanneer ze hiermee van start gaan. In de koffers zit ook de powerpointpresentatie indien jullie die later op het schooljaar zelf wensen te geven.
  • Scholen die het project steunen ontvangen een tweemaandelijks een nieuwsbrief die kan meegegeven worden aan de kinderen en ouders.
  • Met scholen of klassen die een petekind adopteren  wordt een samenwerking tussen de school/klas en het project opgezet waarbij tekeningen, brieven, foto’s en filmpjes kunnen uitgewisseld worden.
  • Scholen die het project steunen en dit wensen komen met hun logo op de website en facebookpagina.

Je kiest als school zelf wat je wel en niet wilt doen, per school stellen we in het begin van het schooljaar een programma op. Indien je zelf nog ideeën hebt, horen we het graag!

 Workshops

Oye LENA organiseert op aanvraag workshops waarbij de kinderen op een speelse manier kennis maken met het land Peru, met de cultuur en gewoonten, met kinderrechten, met de problematiek van het land en met het project. Deze workshops worden begeleid door twee vrijwilligers die het afgelopen jaar in Peru in een soortgelijke organisatie hebben gewerkt en zo over de nodige know-how beschikken.

De workshops beginnen steeds met een gemeenschappelijk deel bestaande uit een informatieronde en een verhaal. Daarna kan de school kiezen uit een aantal actviteiten:

–          Een kookactiviteit

–          Een knutselactiviteit

–          Muziekactiviteit/dans

–          Drama: rollenspel/vingerpoppenkast/verkleedkoffer

–          Een interactieve kwis

Afhankelijk van de tijd, de grootte van de groep en de begeleiding die de school kan bieden (naast de twee begeleiders van Oye LENA) kan gekozen worden voor één, meerdere of alle activiteiten.  Bij meerdere activiteiten wordt gewerkt met een doorschuifsysteem. Er kan ook gekozen worden om een deel van de activiteiten achteraf zelf in de klas uit te voeren.

De grootte van de groep per activiteit bedraagt maximaal 10 kinderen.

Het is aangeraden om een volledige voor- of namiddag uit te trekken voor deze workshops, al zijn ook workshops van 2 lesuren mogelijk. Wil je enkel dat we iets komen vertellen in de klas zonder de bijhorende activiteiten, dan is 1 lesuur voldoende.

Workshops kosten 2 euro per kind en per lesuur. De prijs van de kookactiviteit varieert naargelang het aantal deelnemers.  De opbrengst van deze workshops gaat integraal naar het project.

Het uitlenen van de Oye LENA-koffer:

Deze koffer is gratis voor scholen die een actie organiseren waarvan de opbrengst naar Oye LENA gaat.

Deze koffer wordt, in een straal van 15 km rond Grimbergen gratis gebracht.

(Voor scholen verder dan 15 km wordt een kilometervergoeding aangerekend van 0,20 euro/km. Of de koffer kan in Grimbergen afgehaald worden.)

Om te zien welke scholen Oye LENA steunen: klik hier.

SONY DSC  SONY DSC

Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: