Historiek

Begin 2011: Stefanie en Valérie werken als vrijwilligers in Peru. Ze verliezen hun hart aan de Peruaanse cultuur en worden geraakt door de kinderen waarmee ze werken op hun project.

April – oktober 2012: Ontstaan van het idee om een kleuterproject op te richten in Peru. De eerste stappen worden gezet:  website maken, Oye LENA bekend maken bij het publiek via sociale media en flyers, op zoek gaan naar sponsors en contacten leggen met scholen.

Oktober – december 2012: Start van de voorbereidingen ter plaatse: zoeken naar een locatie, van Oye LENA een officiële Peruaanse NGO maken en andere administratieve taken.

Januari 2013: De eerste vrijwilligers helpen mee het project op te starten, maken didactisch materiaal en speelgoed, richten de klassen in,..

Februari 2013: Oye LENA is een officiële NGO. Midden februari ontvangt het project de eerste twintig kleuters in voorlopige lokalen.  Zij krijgen les van 9u tot 17u.

De eerste 4 studenten lopen stage op het project.
Maart 2013: In Peru begint het officiële schooljaar. De wetgeving op de leerplicht voor kleuters wordt strenger, kleuters moeten naar school. Ouders worden gemotiveerd en begeleid bij het zoeken naar een gepaste kleuterschool. Oye LENA besluit intensief samen te werken met een school voor buitengewoon onderwijs en legt de eerste contacten met kleuterscholen in Curahuasi.

Mei 2013: Een Peruaanse leerkracht, Vilma, wordt in dienst genomen. Samen met de projectverantwoordelijke en de vrijwilligers worden de lessen voorbereid en geleid.

Juni 2013: Alle kleuters zijn (eindelijk) ingeschreven in plaatselijke kleuterscholen. Zij volgen in de voormiddag onderwijs in een plaatselijke kleuterschool en in de namiddag van 12.30 tot 16.30 bij Oye LENA.

 Juli 2013: Ons kleuterproject wordt 3 maanden stilgelegd, zodat de vrijwilligers kunnen meehelpen aan de bouw van het definitieve lokaal, aan de verhuis en de inrichting ervan.

Ondertussen werken vrijwilligers op het project INABIV (naschools project, hulp aan kwetsbare bevolkingsgroepen) en in de school voor buitengewoon onderwijs, CEBE 13. We helpen in de klassen, op de speelplaats, bij het eten, maar werken voornamelijk met Lucho (blind), Fernandito (slechtziend), Clariza (CP), Edwin en Arturo (Verstandelijke beperking). Deze kinderen kregen tot dan geen les op school.

Augustus 2013:  Oye LENA creëert 3 educatieve deelprojecten:

Oye YACHAQ: Oye LENA sluit met een 7-tal kleuterscholen samenwerkingsverbanden af met als doel  samen beter onderwijs te creëren. In een eerste fase wordt er vooral kennis gemaakt met en geobserveerd in de verschillende scholen.

 Oye NENE, het eigen naschools kleuterproject.

Oye INTI WARMA: hulp aan de plaatselijke school voor buitengewoon onderwijs.

30 september 2013: Oye LENA start in de nieuwbouw met nieuwe en vertrouwde kindjes (+- 15).

20 november 2013: Eerste workshop van het derde deelproject Oye YACHAQ over de voor- en nadelen van ‘werken met werkblaadjes’.

 December 2013: Een snoezelproject  wordt uitgewerkt en de snoezelklas wordt ingericht door 2 studenten van UGENT.   De term ‘snoezelen’ is een samensmelting van de woorden ‘snuffelen’ en ‘doezelen’. Een snoezelmoment bevat zowel een activerende (het explorerend snuffelen) als een relaxerende component (het rustgevende doezelen). Een snoezelactiviteit bestaat concreet in het aanbieden van primaire visuele, auditieve, tactiele, smaak-, en reukprikkels in een sfeervolle omgeving.

Vrijwilligers gaan de kinderen te voet op halen in het dorp.

Eerste medisch onderzoek op het project. Heel wat kinderen lijden aan ondervoeding. We besluiten nog meer aandacht te besteden aan de maaltijden.

Leerkracht Vilma stopt op het project.

Januari  2014: Vrijwilligers halen de kinderen op met het busje van Stefanie en Gilder.

Oye LENA wordt lid van de GROG, het overkoepelend orgaan van verenigingen die in Grimbergen actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking.

Oye LENA neemt kokkin, Diofe, in dienst.

 Februari 2014: Valérie Demol keert terug naar België en zal van daaruit het project blijven ondersteunen.

Oye LENA: 1 jaar oud: feest op de Plaza de Armas.

  Maart 2014: In de school voor buitengewoon onderwijs nemen we Jean Pier (CP) er bij als één van Oye LENA’s zorgenkindjes.

Oye LENA start met inclusief onderwijs: Reyson (autisme en spraakstoornis) volgt mee les met de kleuters.

April 2014: Ook Jean Pier (CP) wordt opgenomen in het Inclusie onderwijs en volgt zoveel mogelijk lessen samen met de andere kleuters.

Mei 2014: Oye LENA neemt nieuwe leerkracht, Suzi, in dienst.

Juni 2014: Oye LENA begint met liedjes en kleine lesjes in het Engels.

Augustus 2014: Onze hulp aan de school voor buitengewoon onderwijs wordt stop gezet omdat de leerkachten en directie op een onverantwoorde manier omgaan met de kinderen en de vrijwilligers het niet fijn vinden om er te werken. We besluiten nog meer kinderen te betrekken in ons inclusieproject. Lucho (blind), Fernandito (slechtziend), Clariza (CP), Andrea, Maria, Lupa (Syndroom van Down) komen beurtelings naar het project. ’s Morgens volgen zij privéles, in de namiddag volgen ze mee les met de kleuters.

 December 2014: Oprichting van een Belgische werkgroep onder leiding van Isalien De Block. Zij zullen Oye LENA ondersteunen door vrijwilligers te werven, contact te leggen met hogescholen en universiteiten, promotie te maken, fondsenwerving,  deel te nemen aan bijeenkomsten rond ontwikkelingssamenwerking, etc.

 Januari 2015: Nieuwe speeltuigen: schommel, wip en klimrek op het project.

Spontane uitjes naar het zwembad van Cconoc worden maandelijks ingepland voor de kleuters en buitengewone kinderen.

Februari 2015: 2 jaar Oye LENA + eerste  ‘Fiesta de promoción’ = afstudeerfeestje voor de kleuters die naar het eerste leerjaar gaan.

 Maart 2015: Aankoop piano, triangel, bokfluit, rammelaar en nog veel meer muziekintsrumenten. Start van muzieklessen voor de kleuters en buitengewone kinderen.

 September 2015: Adelaida (syndroom van Down) neemt de plaats van Andrea in op het inclusieproject en José Abel (syndroom van Down) de plaats van Lupa. Andrea sluit niet goed aan bij de kleuters en lijkt niet te genieten van de inclusielessen. Lupa kwam vaker niet dan wel, waardoor we liever een ander kind de kans geven om te participeren.

Oye LENA start met lessen Sherborne, een bewegingsmethode waarbij bewegingsactiviteiten individueel, met 2 of met meer worden aangeboden met als doel de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid te bevorderen.

 Oktober 2015: Oye LENA neemt deel aan de Go Strange infobeurs.

Koffers met kosteloos, didactisch materiaal binnen verschillende thema’s wordenmeegenomen naar afgelegen bergdorpjes (Puca Puca en Ccocchua) om daar op geregelde tijdstippen speelvoormiddagen te houden. Juffen ontvangen een informatiebundel  en materialen om de koffers na te kunnen maken.

 Januari 2016: Oye LENA organiseert voor het eerst speelpleinen tijdens de grote vakantie. Huidige kleuters, maar ook de leerlingen die vorige jaren afstudeerden mogen gedurende 2 maanden hele dagen komen spelen en leren.

Oye LENA neemt deel het Vakantiesalon in Antwerp Expo.

 Februari 2016: Aanleg nieuwe, verharde, speelplaats zodat er meer balsporten kunnen gespeeld worden en de kinderen met rolstoel  meer beweegruimte hebben

3 jaar Oye LENA + ‘Fiesta de promoción’ = afstudeerfeestje voor de kleuters die naar het eerste leerjaar gaan.

April 2016: Snoezelklas in het nieuwe gebouw wordt opnieuw ingericht.

Mei 2016: Twee leerlingen van Oye LENA worden door hun moeder achtergelaten in een weeshuis op anderhalfuur rijden van het project. Start van maandelijks bezoek aan het weeshuis en organiseren van zondagse speelpleinen.

Juli 2016: Een nieuwe mix van Peruaanse en Belgische doelstellingen word gemaakt. Wat vindt Oye LENA belangrijk en waar zal het aan werken?

Handelingsplannen van de buitengewone leerlingen worden onder de loep genomen en aangepast.

Augustus 2016: Aankoop minibus Nissan om de dagelijkse werking te kunnen blijven garanderen.

Valérie besluit meer tijd te maken voor haar gezin en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

 Oktober 2016: Start brussenproject: één keer per maand komen we bijeen met de broers en zussen van kinderen met een beperking.

Februari 2017: 4 jaar Oye LENA + ‘Fiesta de promoción’ = afstudeerfeestje voor de kleuters die naar het eerste leerjaar gaan.

Maart 2017: Oye LENA neemt deel aan de Reismarkt in Brugge.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: